Biuro Wsparcia Niesłyszących BWN-KODA
oferuje osobom niesłyszącym pomoc w zakresie:

  • nieodpłatnych tłumaczeń w biurze BWN-KODA
  • tłumaczenia informacji nadawanych w mediach publicznych pomoc w poszukiwaniu pracy
  • wyszukiwanie informacji dotyczących problematyki, rehabilitacji i wsparcia osób niepełnosprawnych
  • pomoc w zakresie obsługi komputera i Internetu wypełnianie wniosków, druków i wszelkich dokumentów stanowiących problem dla osób niesłyszących pośredniczenie w rozmowach, negocjacjach, sporach i ugodach ze środowiskiem słyszących w biurze BWN-KODA
  • pomoc w prowadzeniu rozmów wstępnych między pracodawcą a pracownikiem w języku migowym w biurze
    BWN-KODA i wiele innych, które wynikają z problemów życia codziennego środowiska niesłyszących

Wszystkie usługi nieodpłatne udzielane są w biurze BWN-KODA