mgr Marta Belzyt – logopeda spec. surdologopeda, wykładowca i tłumacz języka migowego

e-mail: bwn.migowy@gmail.com

tel. 693 350 930

od 2014 r. do chwili obecnej – Tłumacz i wykładowca języka migowego w BWN-KODA.

2014 r. – Ukończenie podyplomowych studiów surdologopedycznych na Uniwersytecie Gdańskim.

2013 r. – Ukończenie studiów magisterskich kierunku pedagogika o specjalności logopedia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

2011 r. – Ukończenie studiów licencjackich kierunku pedagogika o specjalności logopedia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Doświadczenie:

2014 r. – Praca na stanowisku logopeda w placówce „Słonecznikowe Przedszkole” w Ustce oraz „Słonecznikowy Żłobek” w Ustce i  Kobylnicy.

2013 – 2014 r. – Praca na stanowisku logopeda w Samodzielnym Publicznym Ośrodku Terapii i Rehabilitacji dla Dzieci w Kwidzynie; w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kwidzynie, w Poradni logopedycznej NFZ w Kwidzynie.

2011 r. – Praktyki logopedyczne z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie w Warsztacie Terapii Zajęciowej „Modrzew” w Bydgoszczy.

2010 r. – Praktyki logopedyczne i pedagogiczne w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 4 im. Morcinka w Słupsku.

2009 r. – Praktyki logopedyczne w Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Kwidzynie.

2009 – 2012 r. Świadczenia wolontarystyczne z terapii logopedycznej w  przedszkolu w Bydgoszczy;

Szkolenia/warsztaty/kursy:

  • Udział w szkoleniu pt. „Wykorzystanie elementów metody werbo – tonalnej w terapii dziecka z zaburzonym rozwojem mowy – część I i II”
  • Udział w szkoleniu z zakresu Diagnozy AAC. Stosowanie oceny efektywności porozumiewania się dzieci niemówiących z użyciem narzędzia „Sprawdź, jak się porozumiewam”
  • Udział w szkoleniu pt. „Jak pracować z rodzicem dziecka z wyzwaniem rozwojowym, jego rodziną i otoczeniem”
  • Warsztaty rehabilitacyjno-konsultacyjno-diagnostyczne Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Warsztaty pt. „Terapia twarzy a opóźniony rozwój mowy”
  • Udział w szkoleniu pt. „Istota i terapia jąkania”
  • Warsztaty pt. „Rehabilitacja logopedyczna osób po całkowitej laryngektomii”
  • Uczestnictwo w warsztacie pt. „Technika i estetyka żywego słowa w logopedii”
  • Warsztaty „Elementy kynoterapii w praktyce logopedycznej”

Inne:

2009 – 2012 r. – Członkini Fundacji Akademickie Centrum Pomocy Logopedycznej w Bydgoszczy, koordynatorka projektu „Mały Mistrz Mowy”.

2008 – 2013 r. – Coroczny udział oraz pomoc w organizacji Konferencji z okazji Europejskiego Dnia Logopedy na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.