Marek Strojewski

 • CODA – ang. Children/Child of Deaf Adults (słyszące dziecko niesłyszących rodziców)
 • założyciel Biura Wsparcia Niesłyszących – KODA
 • wykładowca i biegły sądowy tłumacz języka migowego
 • osoba posiadająca duże doświadczenie w pracy z osobami niesłyszącymi i będąca w stałym kontakcie z nimi od kilkudziesięciu lat
 • były koordynator wojewódzki do spraw języka migowego
 • były pracownik Polskiego Związku Głuchych na stanowisku: tłumacz języka migowego, wykładowca języka migowego, specjalista ds. rehabilitacji
 • tłumacz języka migowego w TPG

mgr Marta Belzyt

 • logopeda spec. surdologopeda
 • pedagog
 • wykładowca i tłumacz języka migowego
 • osoba mająca stały kontakt z osobami niesłyszącymi od lat, pomagająca im w strefach życia codziennego