ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA KURSÓW W WYSOKOŚCI 90-95%

BWN-KODA proponuje następujące kursy języka migowego:

Elementarny kurs języka migowego PJM – I poziom A1/A2.

Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat osób niesłyszących oraz poznanie podstaw języka migowego jego kultury, wzorców i realizacji. Zapoznanie uczestników z językiem migowym w sposób umożliwiający nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobami niesłyszącymi w najistotniejszych sprawach życiowych – na poziomie podstawowym. Zapoznanie uczestników ze środowiskiem ludzi niesłyszących

Przedmiotem kursu są:

 • Podstawy polskiego języka migowego, poznanie gramatyki PJM, technik komunikacyjnych, jakimi posługują się Głusi
 • Daktylografia (specyfika znaków palcowych, zastosowanie i wykorzystanie daktylografii)
 • Poznanie i opanowanie praktycznej umiejętności posługiwania się alfabetem palcowym oraz liczebników głównych i porządkowych.
 • Ideografia (specyfika, zastosowanie i wykorzystanie znaków ideograficznych)
 • Poznanie około 700 znaków pojęciowych oraz ich praktyczne użycie zgodne z PJM

Materiał szkoleniowy został ujęty w 50 lekcjach i podzielony na 10 bloków tematycznych z zakresu ideografii:

 • Pierwszy kontakt
 • Czas, lokalizacja i otoczenie
 • Strefa rodzinno – domowa
 • Praca
 • Szkoła i edukacja
 • Zdrowie
 • Strefa socjalna
 • Kalendarz
 • Strefa relaksu
 • Strefa użytku publicznego

Kurs opracowany i przygotowany na podstawie książki Marka Strojewskiego – Język migowy dla każdego – Poziom I.

Czas trwania kursu: od 7 do 8 tygodni i obejmuje minimum 70 godzin dydaktycznych
Kurs kończy się egzaminem przy udziale osób niesłyszących i uzyskaniem zaświadczenia o jego ukończeniu wraz z oceną.


Doskonalący kurs języka migowego PJM – II poziom

Celem kursu jest rozszerzenie wiedzy uczestników z zakresu problematyki środowiska osób niesłyszących oraz doskonalenie umiejętności porozumiewania się  językiem migowym, w tym poznanie i utrwalenie około 700 kolejnych znaków pojęciowych języka migowego.

Przedmiotem kursu jest:

 • Poszerzenie wiedzy zdobytej na podstawowym kursie PJM na temat problematyki środowiska osób niesłyszących w zakresie rehabilitacji, zatrudnienia i edukacji społecznej
 • Opanowanie i praktyczne zastosowanie poznanych znaków ideograficznych w połączeniu z pierwszym poziomem kursu  (razem około 1400 znaków) zgodnych z polskim językiem migowym.

Materiał szkoleniowy został ujęty w kolejnych 35 lekcjach i podzielony na 7 bloków tematycznych z zakresu ideografii:

 • Czas, lokalizacja i otoczenie
 • Strefa rodzinno – domowa
 • Praca
 • Szkoła i edukacja
 • Zdrowie
 • Strefa relaksu
 • Strefa użytku publicznego

Kurs opracowany i przygotowany na podstawie książki Marka Strojewskiego oraz Marty Belzyt – Język migowy dla każdego – Poziom II.

Czas trwania kursu: od 7 do 8 tygodni i obejmuje minimum 70 godzin dydaktycznych
Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia o jego ukończeniu wraz z oceną.

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie kursu języka migowego PJM na poziomie podstawowym z wynikiem co najmniej dobrym.


Zaawansowany kurs języka migowego PJM – III poziom

Celem nauczania jest jeszcze większe rozszerzenie wiedzy uczestników kursu z zakresu problematyki
niepełnosprawności słuchowej i warsztatu oraz doskonalenie umiejętności porozumiewania się  językiem migowym. Poznanie i praktyczne zastosowanie około 700 kolejnych znaków pojęciowych języka migowego.

Zdobycie umiejętności ułatwiającej kontakt z osobami niesłyszącymi, jak i umożliwienie zdobycie kwalifikacji tłumacza języka migowego przez przystąpienie do egzaminów certyfikacyjnych dla tłumaczy języka migowego (stopień podstawowy – certyfikat T1).

Przedmiotem kursu jest:

 • Opanowanie i praktyczne zastosowanie poznanych znaków ideograficznych w połączeniu z pierwszym i drugim poziomem kursu (razem około 2000 znaków) zgodnych z polskim językiem migowym
 • Samodzielne tworzenie i przekazywanie treści i informacji w PJM
 • Umiejętność komunikowania się z osobą Głuchą (ćwiczenia z osobą Głuchą na zajęciach)
 • Umiejętność tłumaczenia na bieżąco tekstu mówionego na PJM
 • I wiele innych

Materiał szkoleniowy został ujęty w 32 lekcjach i podzielony na 6 bloków tematycznych z zakresu ideografii:

 • Czas, lokalizacja i otoczenie
 • Strefa rodzinno – domowa
 • Praca
 • Szkoła i edukacja
 • Strefa sportu i relaksu
 • Strefa użytku publicznego i polityki

Kurs opracowany i przygotowany na podstawie książki Marka Strojewskiego – Język migowy dla każdego – Poziom III.

Czas trwania kursu: od 7 do 8 tygodni i obejmuje minimum 70 godzin dydaktycznych.
Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia o jego ukończeniu wraz z oceną.
Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie kursu języka migowego na poziomie podstawowym i doskonalącym z wynikiem co najmniej dobrym.

POZOSTAŁE KURSY

 • KURSY SYSTEMU JĘZYKOWO – MIGOWEGO (SJM) – POZIOM I, II, III
 • KURS JĘZYKA MIGOWEGO DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH – „MIGOWY W TERAPII” ( I – II poziom)
 • JĘZYK MIGOWY W ZAKŁADZIE PRACY
 • JĘZYK MIGOWY DLA RODZICÓW DZIECI NIESŁYSZĄCYCH
 • ZAJĘCIA Z JĘZYKA MIGOWEGO W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Opinie na temat kursów