ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA KURSÓW W WYSOKOŚCI 90-95%

 

OFERTA KURSÓW JĘZYKA MIGOWEGO DLA PRACOWNIKÓW SŁUŻB SPOŁECZNYCH PRACOWNIKÓW SŁUŻB MEDYCZNYCH

Zgodnie z ustawą o Języku migowym i innych środkach wspierania komunikowania się, którą 12 września 2011 roku podpisał Prezydent Bronisław Komorowski, instytucje publiczne, służby ratowniczo-interwencyjne, zakłady opieki społecznej muszą zapewnić osobom głuchym i głuchoniemym możliwość egzekwowania swoich uprawnień. Ustawa, która zaczyna obowiązywać od 1 kwietnia 2012 roku, zobowiązuje urzędy miast, gmin, starostwa powiatowe, zakłady opieki zdrowotnej do zapewnienia niesłyszącym tłumacza języka migowego lub pracownika znającego język migowy, który pomoże niesłyszącym interesantom w załatwieniu spraw życia codziennego.

CELEM KURSÓW JEST:

Zdobycie podstawowej wiedzy na temat osób niesłyszących oraz poznanie podstaw języka migowego, jego kultury, wzorców i realizacji. Zapoznanie uczestników z językiem migowym, w sposób umożliwiający nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobami niesłyszącymi w najistotniejszych sprawach życiowych – na poziomie podstawowym oraz zapoznanie uczestników ze środowiskiem ludzi niesłyszących.

PROPONOWANE KURSY:

Elementarny kurs polskiego języka migowego – PJM

 • Podstawy polskiego języka migowego, poznanie gramtyki PJM, technik komunikacyjnych, jakimi posługują się Głusi
 • Daktylografia (specyfika znaków palcowych, zastosowanie i wykorzystanie daktylografii). Poznanie i opanowanie praktycznej umiejętności posługiwania się alfabetem palcowym oraz liczebników głównych i porządkowych.
 • Ideografia (specyfika, zastosowanie i wykorzystanie znaków ideograficznych). Poznanie około 350 znaków pojęciowych oraz ich praktyczne użycie zgodne z polskim językiem migowym.

Materiał szkoleniowy został ujęty w 50 lekcjach i podzielony na 10 bloków tematycznych z zakresu ideografii:

 • Pierwszy kontakt
 • Czas, lokalizacja i otoczenie
 • Strefa rodzinno – domowa
 • Praca
 • Szkoła i edukacja
 • Zdrowie
 • Strefa socjalna
 • Kalendarz
 • Strefa relaksu
 • Strefa użytku publicznego

Kurs opracowany i przygotowany na podstawie książki Marka Strojewskiego – Język migowy dla każdego – Poziom I.

Czas trwania kursu: od 6 do 7 tygodni i obejmuje minimum 60 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 5 godzin dydaktycznych (dni, godziny zajęć oraz z cenę ustalamy z daną placówką indywidualnie) Ustalona cena obejmować będzie : 60 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenie oraz egzamin komisyjny.

Elementarny kurs polskiego języka migowego – PJM

 • Podstawy języka migowego i systemu językowo-migowego
 • Daktylografia (specyfika znaków palcowych, zastosowanie i wykorzystanie daktylografii)
 • Poznanie i opanowanie praktycznej umiejętności posługiwania się alfabetem palcowym oraz liczebników głównych i porządkowych
 • Ideografia (specyfika, zastosowanie i wykorzystanie znaków ideograficznych). Poznanie około 450 znaków pojęciowych oraz ich praktyczne użycie zgodne z systemem językowo-migowym.

Materiał szkoleniowy został ujęty w 30 lekcjach z zakresu ideografii.

Kurs ten jest dedykowany wszystkim pracownikom służby zdrowia, zwłaszcza lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym.

Dla osób w wadami słuchu, które z otaczającym ich światem kontaktują się za pomocą języka migowego, najtrudniejsza jest do pokonania bariera komunikacyjna, jeśli nie mają przy sobie tłumacza języka migowego. Jeżeli taka osoba potrzebuje pomocy medycznej, stres związany z “niepełnosprawnością” jeszcze się pogłębia. Dlatego tak ważne jest nawiązanie kontaktu z osobą niesłyszącą i możność porozumienia się z nią w podstawowych sprawach.

Kurs opracowany i przygotowany na podstawie książki Bogdana Szczepankowskiego – “Język migowy Pierwsza pomoc medyczna” i “Język migowy w terapii”.

Czas trwania kursu: od 6 do 7 tygodni i obejmuje minimum 60 godzin dydaktycznych. Zajęcia odbywają się 2 razy w tygodniu po 5 godzin dydaktycznych (dni, godziny zajęć oraz z cenę ustalamy z daną placówką indywidualnie). Ustalona cena obejmować będzie : 60 godzin zajęć, zaświadczenie oraz egzamin komisyjny.

POZOSTAŁE INFORMACJE:

Każdy kurs kończy się egzaminem komisyjnym

 • Każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu konkretnego kursu
 • Warunkiem rozpoczęcia kursu jest skompletowanie 12 osobowej grupy (możliwość łączenia uczestników z różnych placówek pod konkretny rodzaj kursu).
 • Placówki chcące skorzystać z naszej oferty zobowiązane są do udostępnienia pomieszczenia/sali do zajęć.
 • Ceny kursów ustalane są indywidualnie w zależności od warunków i miejscowości, w których odbywają się zajęcia.
 • Kursy mogą być prowadzone przez BWN-KODA w obrębie 100 km od Bydgoszczy.

Wykładowcy prowadzący kursy języka migowego w BWN-KODA:

Marek Strojewski

 • Doświadczony wykładowca języka migowego
 • Osoba posiadająca duże doświadczenie w pracy z osobami niesłyszącymi i będąca w stałym kontakcie z nimi od kilkudziesięciu lat
 • Biegły sądowy tłumacz języka migowego
 • Certyfikowany wykładowca języka migowego
mgr Marta Belzyt
 • Osoba będą w stałym kontakcie z osobami Niesłyszącymi
 • Doświadczony wykłądowca i tłumacz języka migowego
 • Surdologopeda pracujący m.in. z dziećmi z wadami słuchu, z opóźnionym rozwojem mowy, dyslalią
 • Pedagog uczący języka migowego w placówkach oświatowych

W sprawach kursów języka migowego prosimy o kontakt;

mgr Marta Belzyt – tel. 693 350 930, e-mail: bwn.migowy@gmail.com