Język migowy charakteryzuje przekaz informacji za pomocą kanału gestowo – wzrokowego, a nie głosowo-słuchowego jak to jest w mowie dźwiękowej. Języki migowe charakteryzuje specyficzna gramatyka. Nie stosujemy w nich odmian przez przypadki, osoby, rodzaje. Sens zdaniom nadaje szyk wyrazów.

Język jest zawsze zjawiskiem społecznym, powstaje z potrzeby danej społeczności. Język migowy jest językiem społeczności osób Niesłyszących – Głuchych i Głuchoniemych. Język migowy połączony jest z mową ciała, która ułatwia rozmówcom przekazywanie informacji.

Rodzaje języka migowego

Wyróżniamy polski język migowy (PJM), który jest językiem naturalnym i którym posługują się na co dzień głusi, system językowo – migowy (SJM), który jest połączeniem języka polskiego i polskiego języka migowego. SJM charakteryzuje się tym, że udzielając wypowiedzi dźwiękowej dodajemy do niej znaki języka migowego.

Konstytucja RP mówi o równoprawnym traktowaniu osób Niesłyszących. Bardzo ważne jest to, aby osoby Niesłyszące nie były dyskryminowane z racji swojej niepełnosprawności, jednak nadal napotykają one na wiele trudności w życiu codziennym. Wynika to z tego, że nie wszędzie mają możliwość dokładnego porozumiewania się. Problem stanowi to, że brakuje tłumaczy języka migowego w różnych placówkach, instytucjach… Osoby Niesłyszące przez to cierpią, często nie zdając sobie sprawy ze swoich praw.

Ustawa o języku migowym, której celem jest ustanowienie języka migowego językiem urzędowym w Polsce zmieni sytuację osób z wadą słuchu. Ustawa wymusi zatrudnienie w instytucjach użytku publicznego tłumaczy języka migowego. Zapewni to osobom Niesłyszącym możliwość skorzystania z pomocy przy załatwianiu spraw w urzędach i innych placówkach oraz lepszy dostęp do informacji.

 

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA KURSÓW W WYSOKOŚCI 90-95%

 

KILKA RAD DLA OSÓB CHCĄCYCH UCZYĆ SIĘ JĘZYKA MIGOWEGO

Z przykrością muszę stwierdzić, że nastały czasy, w których na rynku pojawiają się osoby nazywające się „wykładowcami języka migowego” i prowadzące kursy nie mając tak naprawdę pojęcia o tym, czego uczą i o środowisku osób Głuchych. Zatem, przed przystąpieniem do kursu języka migowego warto sprawdzić, czy osoba prowadząca dany kurs jest przede wszystkim tłumaczem języka migowego, która obraca się w świecie Głuchych. Nikt nie nauczy dobrze języka migowego, kto takiego kontaktu nie ma, a co za tym idzie – nie potrafi z niego korzystać. Wiele placówek posługuje się pojęciem „PJM” organizując kursy pod tą nazwą nie mając chyba kompletnie pojęcia, co to znaczy, gdyż osoby te powinny przede wszystkim umieć się takim językiem posługiwać. W obecnej chwili nie jest to jeszcze wbrew przekonaniom niektórych „wykładowców” język sklasyfikowany i oparty o rzetelne materiały dydaktyczne. W przypadku kursów „PJM” wykładowca powinien się posłużyć swoim własnym doświadczeniem i umiejętnościami.

Kilkadziesiąt lat spędziłem w środowisku osób niesłyszących i zdaję sobie sprawę z tego, że obecnie są to najtrudniejsze szkolenia i z pewnością nie powinny zaczynać Waszej przygody z językiem migowym. Przekonajcie się, czy nauczyciel/wykładowca/placówka ma do czynienia ze środowiskiem Głuchych, czy ma swoją historię/staż i jakieś osiągnięcia. Na chwilę obecną nie trudno zdobyć zaświadczenie wykładowcy, jeżeli zna się sposób, jak to osiągnąć, wtedy droga jest bardzo krótka. Nad tym ubolewam najbardziej, iż język, który nazywam swoim naturalnym językiem przestał być w większości umiejętnością, a zostaje jedynie wartością wpisaną w papier, który o niczym tak naprawdę nie świadczy.

Nie dajcie się zwabić super, piękną stroną internetową, super promocjami i ofertami. Nie dajcie sobie wmówić, iż po pierwszym poziomie będziecie znać język migowy. Pamiętajcie, że posługiwanie się językiem migowym to nie jest wyłącznie znajomość znaków języka migowego, a różne techniki ich wykorzystywania, czego część wykładowców języka migowego chyba nie jest świadoma. Dzwoniąc w sprawie ofert języka migowego, nie bójcie się o to wszystko pytać – to są Wasze pieniądze, Wasz czas – za co organizator powinien być odpowiedzialny.

Zapraszamy do polubienia Naszego Fanpage i do kontaktowania się z Nami