Od wielu lat organizujemy kursy języka migowego w całym województwie kujawsko-pomorskim (i nie tylko) na wszystkich poziomach PJM, jak również SJM. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców i tłumaczy języka migowego, którzy mają stały kontakt ze środowiskiem osób niesłyszących. Jednym z wykładowców jest CODA (Children/Child of Deaf Adults) – słyszące dziecko niesłyszących rodziców, osoba środowiskowa, będąca całe życie wśród Głuchych, który jest zarazem biegłym sądowym tłumaczem języka migowego. W Naszych zajęciach uczestniczą osoby niesłyszące, dzięki którym uczestnicy kursów mają możliwość zapoznania się głębiej z Ich środowiskiem, sposobem porozumiewania się, mają możliwość przełamania bariery w komunikowaniu. Egzaminy przeprowadzane są przez biegłego sądowego tłumacza języka migowego, osoby niesłyszące oraz innych wykładowców i tłumaczy. Jest Nam bardzo miło, że Nasi kursanci tak chętnie chcą uczestniczyć w kolejnych poziomach, szukają kontaktu z Głuchymi, co wiąże się z Ich ciągłym rozwojem. Jednocześnie przypominamy, iż pomagamy w uzyskaniu DOFINANSOWANIA do Naszych kursów nawet do 90-95%. Poniżej przedstawiamy zdjęcia niektórych grup od 2009 roku…