OFERTA DLA RODZICÓW

OFERUJEMY:

  • diagnozę logopedyczną (ocena budowy i sprawności narządów artykulacyjnych, funkcji połykowych i oddechowych, słuchu fonemowego, poziomu rozumienia mowy, zasobu słownictwa, tempa mowy i jej płynności, orientacyjne badanie słuchu, ocena artykulacji głosek, zdolności czytania, pisania, powtarzania, nazywania)
  • terapię dyslalii (wady wymowy, nieprawidłowa realizacja dźwięków mowy)
  • terapię opóźnionego rozwoju mowy
  • terapię zaburzonego słuchu fonemowego
  • terapię dzieci niesłyszących (z protezami słuchowymi)
  • terapię dzieci słyszących z problemami w rozwoju mowy i języka mających niesłyszących Rodziców