foto na_www

BWN-KODA KUJAWSKO-POMORSKIE CENTRUM JĘZYKA MIGOWEGO MARIA STROJEWSKA

85-065 Bydgoszcz, ul. Jana Karola Chodkiewicza 15/30

NIP -  967 088 47 21

REGON - 341476187

nr konta: 

(ING Bank Śląski S.A.) 95 1050 1139 1000 0091 3101 9672

tel. 665 888 680, 693 350 930

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W sprawach kursów języka migowego prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy:

Marta Belzyt - tel. 693 350 930, e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Zapraszamy również do polubienia Naszego Fanpage:

https://www.facebook.com/bwnkoda

https://www.instagram.com/j.migowy_bwn_koda

https://twitter.com/migowybwnkoda

Naszą pracę wykonujemy często poza biurem, dlatego osoby chcące skorzystać z usług BWN-KODA prosimy o wcześniejsze umówienie się z nami telefonicznie.

www.bwn-koda.pl

 

Polityka prywatności:

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). W związku z tym pragniemy zwrócić Państwa uwagę na kilka istotnych kwestii związanych z przetwarzaniem Państwa danych.

Informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest BWN-KODA Kujawsko-Pomorskie Centrum Języka Migowego Maria Strojewska, z siedzibą przy ul. Chodkiewicza 15/30, 85-065 Bydgoszcz.

W sprawie danych osobowych mogą się Państwo kontaktować pod adresem e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  Kontakt jest również możliwy drogą pisemną na wyżej wskazany adres.

Państwa dane przetwarzane będą na podstawie w/w rozporządzenia, wyłącznie w celu:

a) przeprowadzenia i udokumentowania rekrutacji na kurs języka migowego oraz udokumentowania przebiegu kursu języka migowego organizowanego przez Administratora, tj. BWN-KODA Kujawsko-Pomorskie Centrum Języka Migowego Maria Strojewska,

b) archiwizacji dokumentów

c) zakończenia procesu umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia języka migowego zawartej pomiędzy Panią/Panem a Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z zadaniem ustawowym „Szkolenia, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się” realizowanego w interesie publicznym (jeżeli dotyczy danej osoby).

BWN-KODA Kujawsko-Pomorskie Centrum Języka Migowego Maria Strojewska – jako administrator danych – realizując wymogi RODO chroni Pani/Pana dane osobowe i gwarantuje, że będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe wyłącznie w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach.

 

Zakres Pana/Pani danych, które podlegają przetwarzaniu:

a) imię i nazwisko,

b) data i miejsce urodzenia,

c) płeć,

d) PESEL,

e) adres poczty elektronicznej,

f) numer telefonu,

g) adres zamieszkania i zamledowania

                                                

Każdy z Państwa ma prawo dostępu do:

a) treści swoich danych,

b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

c) przenoszenia danych,

d) wniesienia sprzeciwu.

 

Administrator danych nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników szkoleń innym osobom lub instytucjom.

Jednocześnie informujemy, że mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy uznają Państwo, że ich przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.