ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA KURSÓW

W WYSOKOŚCI 90-95% 

Rodzaje kursów 

BWN-KODA proponuje następujące kursy języka migowego:

Elementarny kurs języka migowego dla osób początkujących I poziom.

Celem kursu jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat osób niesłyszących oraz poznanie podstaw języka migowego jego kultury, wzorców i realizacji. Zapoznanie uczestników z językiem migowym w sposób umożliwiający nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobami niesłyszącymi w najistotniejszych sprawach życiowych – na poziomie podstawowym. Zapoznanie uczestników ze środowiskiem ludzi niesłyszących

Przedmiotem kursu są:

 • Podstawy Polskiego Języka Migowego, poznanie gramatyki PJM, technik komunikacyjnych, jakimi posługują się Głusi 
 • Daktylografia (specyfika znaków palcowych, zastosowanie i wykorzystanie daktylografii)
 • Poznanie i opanowanie praktycznej umiejętności posługiwania się alfabetem palcowym oraz liczebników głównych i porządkowych.
 • Ideografia (specyfika, zastosowanie i wykorzystanie znaków ideograficznych)
 • Poznanie około 700 znaków pojęciowych oraz ich praktyczne użycie zgodne z PJM
 • Ćwiczenia praktyczne z osobami Głuchymi

Materiał szkoleniowy został ujęty w 50 lekcjach i podzielony na 10 bloków tematycznych z zakresu ideografii:

 • Pierwszy kontakt
 • Czas, lokalizacja i otoczenie
 • Strefa rodzinno - domowa
 • Praca
 • Szkoła i edukacja
 • Zdrowie
 • Strefa socjalna
 • Kalendarz
 • Strefa relaksu
 • Strefa użytku publicznego

Kurs opracowany i przygotowany na podstawie książki Marka Strojewskiego – "Język migowy dla każdego - Poziom I. Materiały pomocnicze do nauki języka migowego". 

Czas trwania kursu: od 6 do 7 tygodni i obejmuje minimum 60 godzin dydaktycznych
Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia o jego ukończeniu wraz z oceną.


 

Doskonalący kurs języka migowego - II poziom.

Celem kursu jest rozszerzenie wiedzy uczestników z zakresu problematyki środowiska osób niesłyszących oraz doskonalenie umiejętności porozumiewania się  językiem migowym, w tym poznanie i utrwalenie około 400 kolejnych znaków pojęciowych języka migowego.

Przedmiotem kursu jest:

 • Poszerzenie wiedzy zdobytej na podstawowym kursie na temat problematyki środowiska osób niesłyszących w zakresie rehabilitacji, zatrudnienia i edukacji społecznej
 • Opanowanie i praktyczne zastosowanie poznanych znaków ideograficznych w połączeniu z pierwszym poziomem kursu  (razem około 1200 znaków) zgodnych z PJM.
 • Ćwiczenia praktyczne z osobami Głuchymi na zajęciach.

Materiał szkoleniowy został ujęty w kolejnych 36 lekcjach i podzielony na 7 bloków tematycznych z zakresu ideografii:

 • Czas, lokalizacja i otoczenie
 • Strefa rodzinno - domowa
 • Praca
 • Szkoła i edukacja
 • Zdrowie
 • Strefa relaksu
 • Strefa użytku publicznego

Kurs opracowany i przygotowany na podstawie książki autorstwa Marka Strojewskiego oraz Marty Belzyt - "Język migowy dla każdego - Poziom II. Materiały pomocnicze do nauki języka migowego".

Czas trwania kursu: od 6 do 7 tygodni i obejmuje minimum 60 godzin dydaktycznych
Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia o jego ukończeniu wraz z oceną.

Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie kursu języka migowego na poziomie podstawowym z wynikiem co najmniej dobrym.


 

Zaawansowany kurs języka migowego - III poziom.

Celem nauczania jest jeszcze większe rozszerzenie wiedzy uczestników kursu z zakresu problematyki
niepełnosprawności słuchowej i warsztatu oraz doskonalenie umiejętności porozumiewania się  językiem migowym. Poznanie i praktyczne zastosowanie około 700 kolejnych znaków pojęciowych języka migowego.

Zdobycie umiejętności ułatwiającej kontakt z osobami niesłyszącymi, jak i umożliwienie zdobycie kwalifikacji tłumacza języka migowego przez przystąpienie do egzaminów certyfikacyjnych dla tłumaczy języka migowego (stopień podstawowy – certyfikat T1).

Przedmiotem kursu jest:

 • Opanowanie i praktyczne zastosowanie poznanych znaków ideograficznych w połączeniu z pierwszym i drugim poziomem kursu (razem około 1600 znaków) zgodnych z PJM
 • Samodzielne tworzenie i przekazywanie treści i informacji w PJM
 • Umiejętność komunikowania się z osobą Głuchą (ćwiczenia praktyczne z osobami Głuchymi na zajęciach)
 • Umiejętność tłumaczenia na bieżąco tekstu mówionego na PJM

Materiał szkoleniowy został ujęty w 30 lekcjach i podzielony na 8 bloków tematycznych z zakresu ideografii:

 • Czas, lokalizacja i otoczenie
 • Strefa rodzinno - domowa
 • Praca
 • Szkoła i edukacja
 • Zdrowie
 • Strefa relaksu
 • Strefa użytku publicznego
 • Polityka

Kurs opracowany i przygotowany na podstawie książki autorstwa Marka Strojewskiego - "Język migowy dla każdego - Poziom III. Materiały pomocnicze do nauki języka migowego".

Czas trwania kursu: od 6 do 7 tygodni i obejmuje minimum 60 godzin dydaktycznych.
Kurs kończy się egzaminem i uzyskaniem zaświadczenia o jego ukończeniu wraz z oceną.
Warunkiem uczestnictwa jest ukończenie kursu języka migowego na poziomie podstawowym i średniozaawansowanym z wynikiem co najmniej dobrym.

 


 

POZOSTAŁE KURSY:

 • KURSY SYSTEMU JĘZYKOWO - MIGOWEGO (SJM) - POZIOM I, II, III
 • KURS JĘZYKA MIGOWEGO DLA SŁUŻB MEDYCZNYCH - "MIGOWY W TERAPII" ( I - II poziom)
 • JĘZYK MIGOWY W ZAKŁADZIE PRACY
 • JĘZYK MIGOWY DLA RODZICÓW DZIECI NIESŁYSZĄCYCH
 • ZAJĘCIA Z JĘZYKA MIGOWEGO W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Szersze informacje na temat tych kursów pojawią się w najbliższym czasie.

Istnieje możliwość przeprowadzenia kursów dla różnego rodzaju placówek, zorganizowanych grup. Skontaktuj się z nami - ustalimy indywidualny termin.

opinie na temat kursów>>